Undersökning från och med vecka 12
//Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Undersökning från och med vecka 12

Från och med vecka 12 genomförs den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” av Socialstyrelsen. Enkäter skickas då ut till de invånare som har biståndsbedömt beslut om hemtjänst eller särskilt boende.

Resultatet av undersökningen används av Socialstyrelsen på nationell nivå. Detta för att ta fram lägesrapporter och faktablad. Det används också för att kommuner ska kunna jämföra sina resultat med varandra. Undersökningarna utgör även underlag till regeringens äldre- och omsorgspolitik.

Ditt svar och dina åsikter är viktiga för oss för att vi ska kunna arbeta med uppföljning och utveckling av våra verksamheter. Tack på förhand för din medverkan!

Mer information: Resultatet på nationell nivå från 2022