Tvätta bilen rätt!
//Bo, miljö och trafik /Utvalda nyheter

Tvätta bilen rätt!

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. När du tvättar på gatan rinner vattnet ner i dagvattenbrunnar som leder ut i sjöar och vattendrag, helt utan rening. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav.

Tvätta i första hand bilen i biltvätt. Dessa anläggningar är utrustade med slam- och oljeavskiljare.
I andra hand i en ”Gör-det-själv-hall”.
I sista hand på icke hårdgjord yta, exempelvis gräsmatta. Detta är inte att rekommendera, men förhindrar att vattnet rinner ner i gatubrunnar. Använd endast miljöanpassade produkter!
Läs mer här: Tvätta bilen i Torsås kommun