fri att använda
//Kommun och politik /Näringsliv och arbete

Torsås på andra plats i länet

Tisdagen den 25 maj presenterade Svenskt Näringsliv den årliga enkäten om företagarklimatet i bland annat Torsås kommun. Kommunen ligger nu på andra plats i länet, och på plats 97 av alla kommuner i landet.

På första plats hamnar Mönsterås kommun, Nybro trea, Borgholm fyra och Kalmar femma. Torsås kommun ligger bättre till än genomsnittet i Sverige.

Företagarna har i enkäten fått sätta betyg på saker som allmänhetens attityder, konkurrens från kommunens verksamheter, kommunens service och bemötande, kommunpolitikers attityder, tjänstemännens attityder och information till företagen. Torsås stiger i alla kategorier, med ett undantag: i kategorin ”påverkan av brottslighet och otrygghet” sjunker kommunen kraftigt.

–        Extra glädjande är att våra handläggare får höga betyg av företagen som haft kontakt med kommunen. Myndighetsutövning är en svår balansgång mellan lagboken och förståelse för företagarens verksamhet. Jag är stolt över våra handläggare som i samspråk fortsätter att stötta näringslivet som kan fortsätta att blomstra, säger Anna-Kristina van Craen, näringslivsutvecklare i kommunen.

Torsås kommun ligger fortfarande under 3,0 på kategorin bredband och mobilnät, även om kommunen stiger även i den kategorin.

–        På minus har vi som tidigare år bland annat bredband och påverkan av brottslighet samt trygghet. Två poster som vi nu mer än någonsin tar tag i. Fiberutbyggnaden är i full gång och det brottsförebyggande arbetet är ett prioriterat område både för oss i kommunen men också för Polisen, menar van Craen.

Cirka 200 företagare i kommunen har fått frågan att delta i enkäten. Svarsfrekvensen är 51 procent.

Till Svenskt Näringslivs siffror om Torsås kommun (extern länk)