Samråd nummer 3 för E22 förbi Bergkvara
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

Samråd nummer 3 för E22 förbi Bergkvara

Trafikverket utreder och planerar en ny sträckning av E22 förbi Bergkvara. Den 7 maj till 10 juni är det dags för samråd nr 3.

Samrådshandlingen beskriver arbetet med att ta fram lämpliga korridorer för en ny vägsträckning. För att informera och ge allmänheten insyn i arbetet kommer samrådsmaterial finnas tillgängligt för allmänheten, dels i kommunens reception, dels via länken till Trafikverkets webbsida.

Trafikverket kommer även bjuda in till öppet hus den 17/5 och 18/5:

Bergkvara, korsningen E22-Storgatan,
den 17 maj kl 11 – 14 samt 18 maj kl 17 – 19.

Torsås, framför kommunhuset,
den 17 maj kl 17 – 19 samt 18 maj kl 11 – 14.

Läs mer om samrådsmaterialet och lämna dina synpunkter på Trafikverkets webbsida.

www.trafikverket.se/e22bergkvara