Vägverkets bild samråd E22
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Samråd nummer 2 för E22

Trafikverket utreder var ny sträckning av E22 ska placeras och den 23 juni till den 13 augusti är dags för samråd 2.

För att informera och ge allmänheten insyn i det pågående arbetet med ny lokalisering av E22 förbi Bergkvara kommer arbetsmaterial finnas tillgängligt för allmänheten, dels i kommunens reception, dels i länken nedan. De korridorer som beskrivs i samrådet är en tidig avgränsning och ett arbetsmaterial. Arbetet med fortsatta avgränsningar utifrån olika intresseområden samt konsekvens- och effektbedömning kommer göras under hösten och presenteras vid samråd 3.

Samrådet avser främst att informera om det pågående arbetet med ny lokalisering av E22 förbi Bergkvara men det finns självklart möjlighet att lämna synpunkter också.

Läs mer om samrådsmaterialet eller bidra med din kunskap om området på Trafikverkets hemsida

Till Trafikverkets hemsida för E22 (extern länk).