Bra turistsäsong i Torsås kommun
//Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete

Bra turistsäsong i Torsås kommun

Det har varit en bra turistsäsong för Torsås kommun visar nya siffror.

Under rådande pandemi har alla kommuner i länet förutom Torsås sett en negativ förändring av aktivitet och resande under juni och juli. I Torsås ökade resandet i juni med 11 procent, i juli var siffran oförändrad och i augusti ökade resandet med 1 procent. Telia har gjort mätningen på uppdrag av Region Kalmar Län, gällande förändringar av aktiviteter och resande under juni, juli och augusti 2020 där man jämförde siffrorna med 2019.

-Vår nya hemsida visittorsas.se, hemesterkampanjen och en hel del digital marknadsföring har nog bidragit till den positiva utvecklingen, säger turismsamordnaren Emma Mosesson Öhr.

Redan 2019 inledde Torsås kommun en hemesterkampanj. Under pandemin har även andra destinationer använt sig av liknande kampanjer.

-Vår hemesterkampanj låg helt rätt i tiden och vi har sett en ökning av turister från närliggande regioner. Många har sökt sig till naturen och nyttjat våra cykel- och vandringsleder, fortsätter Emma Mosesson Öhr.