Ny kriminalvårdsanstalt i södra Kalmar kommun
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Ny kriminalvårdsanstalt i södra Kalmar kommun

Kriminalvården och Kalmar kommun arbetar för att bygga en ny större anstalt vid Halltorp söder om Kalmar. Anstalten kommer att rymma 300 till 400 intagna och det kommer skapas uppskattningsvis minst 300 nya arbetstillfällen då anstalten tas i drift. Anstalten beräknas vara klar till år 2027.

Detta innebär stora möjligheter för hela regionen och inte minst för Torsås kommun. Etablering av en så stor arbetsplats endast ca 5 km från Torsås kommungräns innebär goda möjligheter till utveckling i form av nya kommuninvånare, nya arbetstillfällen, ökat behov av service och tjänster samt efterfrågan på nya bostäder. Vår kommun behöver på ett samordnat sätt tillvarata utvecklingsmöjligheterna ges i samband med byggnation och drift av den nya anstalten.

Mer information om den nya anstalten som utgångspunkt för kommunens utveckling hittar du här.