Nominera till Socialnämndens kvalitetspris
//Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Nominera till Socialnämndens kvalitetspris

Nu kan du nominera någon till Socialnämndens kvalitetspris!

Socialnämndens kvalitetspris är ett pris som delas ut till en person eller enhet inom socialnämndens verksamheter.

Kommuninvånare i Torsås kommun, brukare/klienter, anhöriga eller enskild medarbetare har möjlighet att nominera någon till detta kvalitetspris. Verksamheter, arbetslag eller medarbetare kan också själva ansöka om kvalitetspriset.

I nomineringen ska det tydligt framgå hur personen eller verksamheten har arbetat med ett tydligt brukar-/klientfokus, systematiskt utvecklat en god och hållbar arbetsmiljö eller gjort särskilda prestationer.

Nomineringen ska skickas till Tor Bark senast den 5 april.