fri att använda
//Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Länsstyrelserna söker begravningsombud

Länsstyrelsen söker begravningsombud att granska hur församlingarna tar tillvara de personers intressen, vilka inte tillhör Svenska Kyrkan. Länsstyrelserna söker begravningsombud från 1/1 2023 till 31/12 2026.

Vid bedömningen ska hänsyn tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsprocesser.

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska Kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får nu tillfälle att senast 18 november 2022 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till Länsstyrelsen.

Mer information: Länsstyrelsens broschyr