Hygienvecka i Torsås kommun
//Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Hygienvecka i Torsås kommun

En god handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg. I Sverige har nästan var tionde patient på svenska sjukhus en infektion till följd av vård och behandling.

Under vecka 41 sätter Torsås kommun hygien i fokus. Veckan ska användas till självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner. Medarbetare inom vård och omsorg ska få möjlighet att testa om noggrann handtvätt har genomförts. Detta görs genom ens så kallad Hand-check, vilket är ett utbildningshjälpmedel för kontroll av handhygien.

Varje arbetsgrupp i kommunen har ett eget hygienombud som ska lyfta hygien särskilt under denna vecka genom att exempelvis visa filmer. Under veckan kommer även alla anställda i omsorgen ges möjligheten att genomföra ett quiz. Vinnaren får ett presentkort på Torsås Biograf.