fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Extra kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar 2020-06-08 § 118 att ett extra kommunfullmäktige planeras in den 17 augusti 2020, där de ärenden som är färdigberedda för beslut som tas upp.

Kommunfullmäktige sammanträder den 17 augusti 2020 kl 18.00, Folkets hus i Torsås.

Mer information finns i kallelsen.