fri att använda
//Omsorg och stöd

”En väg in” till socialtjänsten/IFO

Alla som bor i Torsås kommun ska kunna vända sig snabbt och smidigt till socialtjänsten/IFO för att få stöd och hjälp i svåra situationer!

För att göra oss mer tillgängliga kommer vi från och med 17 maj öppna en mottagningstelefon som kommunens växel kopplar dig till. Mottagningstelefonen bemannas av en erfaren socialsekreterare. Det är alltså ingen ändring för dig som ringer, utan du ringer via växeln som vanligt.

Detta hoppas vi ska vara en tydlig väg in för dig som inte har något pågående ärende hos oss. Du kommer snabbt bli lotsad rätt och/eller kunna lämna din orosanmälan.

Du kommer kunna få information om vilket stöd eller insatser som socialtjänsten har att erbjuda i just din situation. Du kan också få hjälp att komma till en handläggare inom ett specifik område, tex om du själv har problem med missbruk eller har frågor om försörjningsstöd.

Har du behov av hjälp eller vill lämna en orosanmälan efter kontorstid är det Sydostjouren som du vänder dig till, tel. 020-45 39 00 eller via Sydostjourens e-tjänst.

Tillsammans bygger vi vår omgivning starkare!