fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete

Brandskydd vid skördearbete i jordbruket

Skördearbete på mark med hög brandrisk under torra förhållanden innebär ökad risk för vegetationsbrand. Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner behöver därför ske med största försiktighet. På MSB:s hemsida, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du ta del av råd  om hur du arbetar säkert.