Dags att sluta elda skräp!

Eldning av avfall är skadligt för miljön och människor. Vid eldande av avfall frigörs och bildas en rad skadliga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt, utan även den som eldar utsätter sig och omgivningen för hälsorisker.

Grundprincipen är att inget avfall får eldas. Att öppet elda upp avfall är inte god hushållning av våra naturresurser. Att elda avfall hemma är förbjudet och är i många fall ett miljöbrott.

Människan kan exponeras på olika sätt

  • Genom inandning av rök
  • Genom föda eller dricksvatten
  • Barn kan via smutsiga fingrar få i sig dessa ämnen direkt

Aska som innehåller farliga ämnen, till exempel kadmium och kvicksilver kan påverka både marken och vattnet där du bor. Det ger risker för om du vill använda dricksvatten ur egen brunn och vill odla grönsaker i trädgården. Det kan även påverka närliggande vattendrag.

Exempel på skadliga ämnen som frigörs när du eldar avfall!

Spillolja ger utsläpp av PAH och olika tungmetaller, till exempel bly och kadmium, vilka kan ge njurskador, benskörhet, foster- och nervskador. Tungmetaller är mycket giftiga och kan ge stora skador hos organismer i naturen, särskilt i kombination med försurande ämnen.

Vid eldning av all slags plast frigörs dioxiner men även PAH, av vilka flera är cancerframkallande. Även isocyanater från polyuretanplaster kan bildas vilka kan orsaka astmasjukdomar vid upprepad exponering.

Däck och gummi ger utsläpp av dioxin och PAH. Men även svaveldioxid vilket leder till försurning av våra sjöar och vattendrag

Impregnerat trä och spånplattor ger utsläpp av klorerade dioxiner men det kan också förekomma både kreosot och arsenik, vilka är cancerframkallande. Ger även utsläpp av formaldehyd som är irriterande för luftvägarna

Möbler och textilier innehåller flamskyddsmedel som vid förbränning bildar dioxiner som kan ge upphov till försämrat immunförsvar, cancer och störning av reproduktionen.

Elavfall och metallskrot skapar vid förbränning PAH och bromerade dioxiner. Tungmetaller kan frigöras, såsom bly, kadmium och kvicksilver, vilka kan orsaka skador på njurar och nervsystem.

Vi uppmanar alla att lämna allt avfall till återvinning!

På FTI Återvinningsstationer lämnar du förpackningar av plast, papper, metall, glas och returpapper. Kretslopps Sydosts återvinningscentral tar emot grovavfall som möbler eller annat skrymmande avfall, elavfall och övrigt farligt avfall.

Vi hälsar alla entreprenörer som anlägger enskilda avlopp varmt välkomna till oss på Bygg- och Miljöförvaltningen onsdagen den
22 februari kl. 07.30 i Kommunhuset, Allfargatan 26 i Torsås.

 

Vi på Bygg- och Miljöförvaltningen ser ett behov av att träffa er för att diskutera enskilda avlopp. Vad händer nu och vilka förändringar ser vi framför oss.

Mötet kommer att hålla på i max 45 minuter.

Vi bjuder på kaffe, té och frukostfralla. Meddela ev. allergier i anmälan.

Det är möjligt att även delta digitalt på mötet. Meddela oss detta i så fall i anmälan, så skickar vi länk till mötet via e-post.

Det går bra att skicka in era frågeställningar redan innan mötet om ni vill det.

 

Anmäl er senast måndagen den 20 februari via mejl till: Kerstin Håkansson 

 Varmt välkomna!

Den 4:e februari  håller Räddningstjänsten i Torsås genom Daniel Andersson en hjärtlungräddningsinsats (utbildning och information) öppen för alla utifrån initiativ av Erik Karlssons minnesfond.

Syftet är öka kunskapen om att din insats är livsviktig.
Att våga agera i livshotande situationer.
Att din insats som medmänniska ofta är livsavgörande då varje sekund är viktig.

Evenemanget är gratis!

Alla är välkomna och ingen förbokning behövs.

Vi ser fram emot att träffa er!

När: 4:e Februari
Tid: Drop-In mellan kl.10:00-14:00
Var: Sporthallen i Torsås, B-hallen

 

Nu landar bibliotekets vårprogram. Det är fullspäckat med evenemang för barn, gamla och alla däremellan!
Ladda ner det här (pdf): Program Vår 2023

Vill du veta mer om vad som händer i kommunen? Kika även i evenemangskalendern:
Till evenemangskalendern: www.visittorsas.se/evenemang

Evenemangen anslås med reservation för förändringar.
För anmälan till evenemang, frågor och andra ärenden, kontakta biblioteket direkt:
Mejla eller ring: biblioteket@torsas.se, 0486-333 70

Kommunikatör Sylvia Asklöf Fortell träffar Anna Wägbring, folkhälsosamordnare i Torsås kommun. Tanken med podden är att väcka nyfikenhet på verksamheten och nå ut till dig som bor i kommunen på ett lättillgängligt vis. Vad gör kommunen egentligen innanför dörrarna? Här får du lära känna olika verksamheter och människorna som arbetar för dig som medborgare.

–       Vi har valt ett kort format för vår podd, säger kommunikationsansvarig Sylvia Asklöf Fortell, som håller i podden. Vi provar oss fram. Tanken är att den inte ska vara mer än max sju minuter. Det är för att man ska hinna lyssna.

Till podden

Gata/Park jobbar denna vecka, vecka 5, med att renovera gångbron i Ragnabo stugområde.
Renovering beräknas vara klar i slutet på veckan.

Den 15/2 håller vågen stängt på grund av jobbmässa.

Läs mer om mässan på Guldfågeln arena här.

Välkommen på informationsmöte för fiberutbyggnad i etapp 4.
Vi träffas den 1 mars kl. 16-18 på Torsås bygdegård, Bygdegårdsvägen 4.

Ingen föranmälan behövs.

Välkommen!

Välkommen till Guldfågeln Arena den 15 februari på vårens största jobbmässa. Där har du möjlighet att hitta ditt nästa arbete!
På plats träffar du representanter från olika arbetsområden och branscher. Jobben är både sommarjobb och tillsvidareanställningar.

Ta med dig ditt cv och personligt brev. I ditt cv beskriver du dina erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper som du vill lyfta fram. Brevet är en närmare presentation av dig själv.

Varmt välkommen!

Mer information in inbjudan: Jobbmässa 230215 (pdf)

Information från Pensionsmyndigheten:

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt. Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. Gör därför en beräkning på pensionsmyndigheten.se innan du ansöker.

Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Mer information: Har Du Rätt Till Bostadstillägg Från Pensionsmyndigheten (Word)