Eldningsförbud i Torsås kommun

Torsås kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Torsås kommun gäller följande:

1 §     Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

2 §     Förbudet gäller från 2023-05-26, kl. 12:00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

3 §     Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Torsås kommun

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. En länsstyrelse och en kommun har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark.


Kalmar län har beviljats 24 miljoner i ESF-bidrag inom området ”Insatser till arbetslösa i Småland/öarna” till projektet SIA.

SIA står för Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet. Målgrupperna för projektet är personer som befinner sig i ett utanförskap eller som riskerar att hamna i utanförskap.

Genom tidigare arbetsmarknadsprojekt Samverkan Leder till Arbete och Fortsatt Samverkan Leder till Arbete finns en väl upparbetad bas sett till att driva projekt tillsammans. SIA använder erfarenheterna och den stärkta samverkan som de tidigare projekten byggt upp. I det här projektet ska vi lokalt arbeta fram en stärkt samverkan med skolan, socialtjänsten och den idéburna sektorn.

Torsås kommun kommer att jobba för att utveckla samarbetet inom Arbetslivscentrum, socialtjänst och skola. Projektet jobbar också med att utveckla och implementera hållbara arbetssätt och metoder för att öka anställningsbarheten hos personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunens metoder har fokus på hälsofrämjande, kompetenshöjande och språkutvecklande aktiviteter.

Projektet fungerar som en länsövergripande struktur för att driva utvecklingen av arbetsmarknadsarbetet i länets kommuner. Kommunförbundet Kalmar län är projektägare, medverkande är 11 av länets 12 kommuner samt Försäkringskassan, Rädda Barnen region syd, Fryshuset Småland/öarna, Region Kalmar län, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen. Arbetet är i gång och pågår fram till januari 2026.

Mer information här:  SIA- Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet

Brandstodsbolagets stiftelse för kultur och hembygd bildades 1988. Stiftelsens ändamål är att främja ideell, kulturell och ungdomsvårdande forskning inom Torsås och Gullabo socknar.

Här finns mer information om stiftelsen: Lokala förenings- och investeringsbidrag

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2023.

Ansökan skickas till:
lena.ovesson@drivhusettorsas.se
Kontakt:
Lena Ovesson, tfn: 070-6259697

Kommunen har beslutat att ansökningstiden till att söka stipendium ur Syskonen Johanssons stipendiefond ska förlängas till den 6 augusti. Stipendiet vänder sig till unga mellan 18-24 och folkbokförd i Torsås kommun och avser medel att studera vidare.

Mer information och ansökan till Syskonen Johanssons stipendiefond

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 maj, kl 18.00, Folkets hus i Torsås

KF Kallelse 230515

Förra veckan låg sajten Visma nere. Vissa jobb har fått förlängd ansökningstid.
Just nu har Torsås kommun jobb ute med följande rubriker. Titta gärna in på Offentliga jobb!

Lediga jobb Torsås kommun (Offentliga jobb – extern sajt)

  • Lärare till mellanstadiet i Bergkvara
  • Lärare i fritidshem i Söderåkra
  • Vill du pröva på att arbeta som handläggare inom LSS och socialpsykiatrin?
  • Vi söker en utvecklingsinriktad och uthållig enhetschef
  • Planarkitekt
  • Sjuksköterska avdelning omsorg Torsås kommun
  • Sök semestervikariat inom LSS och socialpsykiatrin
  • Gör din sommar meningsfull. Sök semestervikariat i omsorgen! – Öppet hus 25/5 i kommunhusets entré, kl. 16.30-18.30

Du som är folkvald eller anställd i kommunen kan ta kontakt med kommunens servicecenter för att få hjälp med din tvåfaktorsautentisering på din telefon. Du kan få hjälp i servicecenter följande dagar:

Tisdag 2/5 kl. 13-17
Onsdag 3/5 kl. 8-16
Fredag kl 5/5 kl. 8-16

Uppdatering 11.15: Telias problem är nu lösta.

För kännedom så har vi en vattenläcka på Solhemsvägen i Bergkvara.
Torsnet kommer påbörja arbetet med att laga läckan under eftermiddagen.
Under arbetets gång kan vattnet behöva stängas av.
Mer information finns på Torsnet hemsida.

Till Torsnet

Tycker du att någon inom socialnämndens verksamheter förtjänar ett pris?

Socialnämnden kvalitetspris är ett pris som delas ut till en person eller enhet inom det här området. Priset instiftades 2019.

Kommuninvånare i Torsås kommun, brukare/klienter, anhöriga eller enskild medarbetare har möjlighet att nominera någon till detta kvalitetspris. Verksamheter, arbetslag eller medarbetare kan också själva ansöka om kvalitetspriset.

I nomineringen ska det tydligt framgå hur personen eller verksamheten har arbetat med ett tydligt brukar-/klientfokus, systematiskt utvecklat en god och hållbar arbetsmiljö eller gjort särskilda prestationer.

Nomineringen ska vara inskickad senast den 29 maj till socialforvaltningen@torsas.se.

Mer information: 2022 års kvalitetspris

Vill du motverka ensamhet hos äldre i Torsås kommun?
Den 3 maj är du välkommen till Torsskolans matsal  kl 16.00. Vi eftersöker nya engagerade medborgare i kommunen som vill bli volontärer inom vår verksamhet. Du kan exempelvis vara en pigg senior eller en person som på andra vis vill motverka ensamhet i kommunen.

Vi bjuder på kaffe och kaka samtidigt som vi berättar vad uppdraget innebär. Du kommer ges möjlighet att ställa frågor och träffa andra personer som redan är volontärer.Vi önskar dig hjärtligt välkommen!

Avd. chef Annelie Virveus, enhetschef Soma Ahmadi, enhetschef Martina Aronsson, personal och delar av Kommunala pensionärsrådet, KPR.