Kallelse till kommunfullmäktige

Kallelse/Underrättelse

Kommunfullmäktige sammanträder den 11 december, kl 18.00, Folkets hus i Torsås

KF Kallelse 231211

Måndagen 27/11 kommer två lönnar att tas ned i Torsås tätort. Anledningen är att vi under en lång tid haft bekymmer med kajor. De skräpar ner mycket och det blir en sanitär olägenhet. Den lönnen som idag står vid det lilla torget mellan ICA och Coop kommer att ersättas med en större plantering i kruka. Lönnen som står vid gatubelysningen utanför folkbiblioteket kommer att tas ned men ej ersättas med något annat.

/ Gata-parkavdelningen

 

Pga av olyckan i Björsebo där ett lastbilssläp gick av vägen igår morse, så kommer vägen att
vara avstängd idag (lördag) mellan kl. 10.30-ca 16.00.

Under lördagen kommer vägen att iordningsställas så att lättare fordon ska kunna passera,
tyngre fordon över 12 ton ska välja annan väg.

// Torsås kommun

På grund av olycka är Oxlehallsvägen mot Björsebo för tillfället avstängd.
Det finns just nu ingen information om när räddningsarbetet kan vara klart.

Vecka 47 (nästa vecka) uppmärksammas kampanjen En vecka fri från våld i hela landet. Här inunder har vi samlat några länkar för dig som vill veta mer, eller behöver ta kontakt med någon för att få hjälp.

  • Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, man eller kvinna. Det finns hjälp att få. Även den som själv utövar våld har rätt till hjälp. Kontakta Fenix öppenvård: 010-35 33 655 eller kommunens växel 001-35 33 100. Läs mer här: Till Fenix (kommunens öppenvård)
  • Är du ung och råkar ut för obehagliga saker? Är du utsatt för digitalt våld? Se mer om vad detta innebär på sidan Unga relationer – stöd för dig upp till 20: Om digitalt våld (extern länk)
  • Så här kan det gå till om man råkar ut för en destruktiv partner. Se polisens film om Johan och Eva. Om normaliseringsprocessen och våld i nära relationer. (extern länk, YouTube) Känner du igen dig? Även den som själv utövar våld har rätt till hjälp. Du kan alltid kontakta Fenix inom Torsås kommun, för hjälp: 010 – 35 33 655
  • Vill du gå på seminarium? Brottsofferjouren anordnar två digitala seminarier, 20 och 24 november. Föranmälan krävs för att få en länk. Till anmälan: Inbjudan En Vecka Fri Från Våld

Den 25 november håller Vågen julmarknad. Därför håller Vågen stängt 20 – 24 november för förberedelser. Vågen utför heller inte några körningar den veckan.

Mer information: Julmarknad2023
Till Vågens sida: www.torsas.se/vagen

Torsdagen 7/12 2023 hålls det öppet hus kl 15:00-16:30 i Mariahemmets matsal. Vi minglar, bjuder på fika och berättar mera om vad certifieringen innebär.

Vi vill gärna bli ett stort glatt gäng på invigningen. OSA ditt deltagande senast 24 november i första hand via mail till sara.sanden@torsas.se eller telefon 010-3533872

Vid frågor kontakta Sara Sandén eller respektive avdelning.

Hoppas vi ses!

Inbjudan till anhöriga
Silviahemscertifiering Stiftelsen Silviahemmet 2022

Torsås kommun välkomnar nyinflyttade och bjuder på fika. Under kvällen kommer Ulf ”Bitte” Appelqvist berätta om glädjen att upptäcka sina nära omgivningar och dela med sig av sina bästa tips från Torsås.

Datum och tid: 7 december klockan 18:00-19:30

Plats: Olssonska gården

Arrangör: Torsås kommun

Anmälan: Senast den 1 december via följande länk: https://a.entergate.se/torsas/inflyttartraff

Välkommen önskar Emma Mosesson Öhr, samordnare turism, inflyttning och service

Den 18 november, på International Survivors of Suicide Loss Day, uppmärksammas alla de som mist en närstående i självmord världen över. I Kalmar län kommer samtalsträffar erbjudas på olika platser runtom i länet. Efterlevande som grupp löper själva ökad risk för psykisk ohälsa och egna suicid.

Nu sker därför en unik möjlighet för efterlevande i länet att på närmare håll träffa andra som varit med om en suicidförlust, minnas sin närstående och – om man vill – dela sina erfarenheter i ett tryggt forum.

Samtalsträffar 15-19 november för dem som förlorat någon i suicid

Samtalsträffarna under vecka 46 är kostnadsfria och sker i Svenska kyrkans regi men är öppna för alla, oavsett religion eller livsåskådning. Det spelar heller ingen roll om självmordet inträffade nyligen eller för flera år sedan. Svenska kyrkan är positiva till att träffarna nedan ska kunna fortsätta om behov och önskan finns.

Samtalen sker i Emmaboda, Västervik, Kalmar, Öland och Oskarshamn.

Mer information om tider och platser här

Trygghetsmätningen 2023 för Torsås kommun visar ett förbättrat resultat från förgående år. Mätningen visar på en ökad upplevd trygghet i hela Torsås kommun och följer de senaste årens fina resultat med sjunkande problemindex.

Polismyndigheten genomför årligen en trygghetsmätning där ett antal invånare i Torsås kommun får möjligheten att svara på frågor. I Torsås kommun har undersökningen skickats ut till 600 invånare och svarsfrekvensen är cirka 59 procent. Resultatet från Trygghetsmätningen används i det lokala brotts-förebyggande arbetet i kommunen och i lägesbilden för Torsås kommun.

Förbättrade resultat

Trygghetsmätningen visar på flera förbättrade resultat från året innan. Både i Torsås tätort och i övriga delar av kommunen. I Torsås tätort visar undersökningen på så kallade normalvärden förutom på några punkter bland annat buskörning med mopeder/mc. Under Torsås övrigt visar det även här på normalvärden förutom några punkter som exempel kan nämnas bostäder som tillhåll för narkotikamissbruk och oro att utsättas för inbrott i förråd.

Låg oro att utsättas för brott

Glädjande för kommunen är förbättrade resultat på flera frågor där polisen bryr sig om de lokala problemen, den sociala tilliten är högre och det finns en låg oro generellt att utsättas för brott i Torsås kommun.

Den nya lagen som började gälla juli 2023 där kommunen fått ett utökat an-svar för det lokala brottsförebyggande arbetet. Där en lägesbild och en hand-lingsplan ska ligga till grund för framtagandet av brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Detta arbetet pågår redan i samverkan mellan polisen, kommunen och övriga civilsamhället. I dagsläget så har arbetet på-gått under hela 2023 och brottförebyggande och trygghetsskapande insatser är utförda med gott resultat och engagemang från alla inblandade som vi nu kan se effekterna av.