Risk för förseningar i hemtjänsten på grund av stökigt väder

SMHI har lämnat en gul varning rörande skyfallsliknande regn. Varningen gäller från imorgon onsdag klockan 12:00 till 23:00.
Under onsdagen 10 juli passerar en kallfront Torsås kommun med kraftiga regn- och åskskurar med risk för hagel, hårda vindbyar och kraftiga skurar. Det kan komma upp mot 46-60 mm regn varav stora mängder på kort tid.

Eftersom vädret kan påverka trafiksituationen innebär det att hemtjänst, samt annan tjänstgörande personal som färdas i trafiken, riskerar att bli försenade. Socialförvaltningen ber om överseende med detta på grund av vädersituationen. Har du frågor vänligen kontakta Torsås kommun.

Uppdatering:

Vi har lokaliserat läckan och vattnet har stängts av för att kunna åtgärda problemet. Dricksvatten går att hämta vid vår vattenkiosk på Västra Industrigatan (i kurvan vid återvinningsstationen).

Vi har en vattenläcka vid korsningen Karlskronavägen och Oxlehallsvägen i Torsås. Arbete med att laga läckan har påbörjats, brunt ofarligt vatten kan förekomma under tiden för lagningsarbetet. Vi uppdaterar sidan under dagen för mer information om eventuellt avstängning av vattnet. Tack för visad förståelse!

Med vänlig hälsning Torsnet

 

Torsås kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är på granskning under tiden 30 april till den 30 juni 2024.

Förslaget till ny översiktsplan presenteras i en digital plattform tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Plattformen nås via QR-koden eller kommunens hemsida www.torsas.se/oversiktsplan.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras och omfattar hela kommunen. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan.

Inbjudan till granskning skickas till berörda myndigheter och andra intresseorganisationer som har intresse av förslaget.

Om du har frågor eller behöver hjälp att ta del av förslaget till översiktsplan är du välkommen att ringa kommunens servicecenter 010 – 35 33 100 eller maila till oversiktsplan@torsas.se

Vi vill ha dina synpunkter

Senast den 30 juni 2024 behöver vi få dina skriftliga synpunkter. Synpunkter på förslaget kan lämnas via e-post oversiktsplan@torsas.se eller med vanlig post till Torsås kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 503, 385 25 Torsås. Märk kuvertet med ”Synpunkter översiktsplan”.

Kommunstyrelsen

Torsås kommun

För dig som vill träffa andra föräldrar för att prata föräldraskap, finns det möjlighet till det här!

NÄR: Höstens föräldrakurs startar måndagen den 23 september klockan 17.00-20.00.

VAR: På Torsås Familjecentral, Allfargatan 38.

VEM: Alla kommunens föräldrar som har barn mellan 2 och 12 år.

HUR: Kursen omfattar 6 tillfällen och är kostnadsfri. Högst 12 deltagare.

Att vara förälder kan vara roligt och enkelt, men också svårt och stressande. Denna kurs syftar till att ge kunskap och inspiration som hjälper dig att bygga positiva och nära relationer till dina barn.

Du får bland annat kunskap om hur man stärker viktiga egenskaper såsom självkänsla, ansvar och mod hos ditt barn, hur du lär dig förstå barns beteende och behov. Du får också verktyg för en mer hanterbar vardag.

Måndagar klockan 17:00-20:00. Datum: 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10.

www.aktivtforaldraskap.se

För mer information kontakta:

Carina Johansson 010-35 33 668 carina.johansson2@torsas.se eller

Liselott Karlsson 0730-97 35 22 liselott.karlsson@skola.torsas.se

Skicka din anmälan till familjesupporten@torsas.se senast den 17/9.

Varmt välkomna!

På sommarlovet kommer Torsås kommun att erbjuda kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9. Syftet är att alla barn ska ha möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter. Härmed bjuder vi in föreningar och andra organisationer att anordna någon aktivitet. En aktivitet som anordnas är Summer Camp i Bergkvara vecka 26 och 32. Det finns möjlighet att delta där, alternativt att ni anordnar någon aktivitet vid något annat tillfälle under lovet.

Riktlinjer

Aktiviteterna ska

  • rikta sig till barn och ungdomar i förskoleklass till årskurs 9.
  • vara nya och inte något som verksamheten normalt anordnar på sommarlovet
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och möjliggöra möten mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna
  • vara kostnadsfria.

Det är inget krav att aktiviteten riktar sig till alla åldersgrupper i målgruppen. Vid fördelning av bidrag kommer dock prioritet att ges till dem som riktar verksamheten till en så bred åldersgrupp som möjligt. Bidragets storlek avgörs också utifrån hur stort intresset är att ta del av pengarna.

Intresseanmälan

Vi behöver ha in er intresseanmälan via formuläret nedan senast söndagen den 2/6.

Ambitionen är att ha gett återkoppling senast fredagen den 7/6 om bidrag beviljas eller inte.

Vid frågor kontakta undertecknad; anders.adelgren@torsas.se  eller 010-35 333 82.

Var med och bidra till ett innehållsrikt sommarlov för kommunens barn och ungdomar, vilket i sin tur kan locka fler till er ordinarie verksamhet.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är det äntligen dags för Våryra. Välkommen till en riktig folkfest i dagarna fyra. För mer information om programmet besök evenemangskalendern via länken nedan:
Våryra 2024

Vi kommer med en vänlig påminnelse att svara på enkäten om äldreomsorgen. Enkäten gick ut under vecka 12 (slutet av mars) och har ni inte redan svarat på den önskar vi att ni gör det.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Under vecka 12 (mot slutet av mars) kommer enkäterna till den årliga undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”, att börja anlända till dem som är 65 år eller äldre och som är beviljade insatserna hemtjänst i ordinärt boende eller särskilt boende för äldre.
Enkäten går att svara på till och med 24 maj.

I förra årets sammanställning framkom till exempel att av de som svarade på enkäten ansåg 92% att man fått ett bra bemötande och 92% upplevde även att tryggheten hade ökat i jämförelse med året tidigare. Detta är två värden som ligger högre än riket i övrigt. Vilket vi i Torsås kommun är glada för.

Däremot hade Torsås kommun låg svarsfrekvens i förra årets undersökning, endast 29% av de som bodde på  särskilt boende för äldre besvarade enkäten själva och endast 63% av de som hade hemtjänstinsatser besvarade enkäten själva, vilket är lägre än rikssnittet. Detta är något som vi vill ändra på och hoppas att det är fler som vill hjälpa oss besvara den i år.

Viktigt för äldre personer att göra sin röst hörd

Vi vill poängtera att det är de äldre personernas egna åsikter som ska framgå i enkäterna. De som inte kan svara själva får gärna ta hjälp av till exempel någon anhörig, god vän eller god man.

Om personal ska hjälpa en äldre person att svara på enkäten så ska den äldre personen uttryckligen ha bett om hjälp med detta och personalen bör ha försäkrat sig om att det inte finns någon anhörig, vän eller god man som kan hjälpa till i första hand.

För de anhöriga och vänner, som svarar åt den äldre personen digitalt, finns det även frågor som är riktade direkt till er!

Vi hoppas att så många som möjligt ska besvara enkäten i år!

Brandstodsbolagets stiftelse för kultur och hembygd bildades 1988. Stiftelsens ändamål är att främja ideell, kulturell och ungdomsvårdande forskning inom Torsås och Gullabo socknar.

Här finns mer information om stiftelsen: Lokala förenings- och investeringsbidrag

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2024.

Ansökan skickas till:
lena.ovesson@drivhusettorsas.se
Kontakt:
Lena Ovesson, tfn: 070-625 96 97

För Torsås kommun berör detta inte våra skolbussar då berörd modell inte används i detta fall. Däremot kan det ha påverkan på sjuk- och närtrafik.

Bakgrund

Under söndagen exploderade en gasbehållare i en minibuss tillhörande Kalmar länstrafiks trafikföretag. Som säkerhetsåtgärd tas nu 50 bussar ur drift.

Läs mer i Region Kalmar läns pressmeddelande.

Vill du göra skillnad för personer som behöver stöd och hjälp för att kunna leva som andra? Då kan du söka semestervikariat inom semestervikariat LSS och socialpsykiatri. Läs mer här och sök redan idag.

Brinner du för att arbeta med äldre personer i deras hem eller på särskilt boende? Då kan du söka semestervikariat inom äldreomsorgen. Läs mer här och sök redan idag.

Gör din sommar meningsfull!