Trafikdag på Torskolan

Under onsdagen den 27 september hölls en trafikdag för årskurs åtta på Torskolan. På schemat stod besök av Polisen, Berglunds trafikskola i Kalmar och diskussioner kring alkohol och körning, på temat ”Don’t drink and drive” – drick inte när du ska köra.

– Trafikdagen har arrangerats under flera år, men i samband med coronapandemin gjorde vi ett omtag och då fick dagen sin nuvarande form, säger Camilla Roth, lärare på Torskolan.

Dagen var upplagd i tre olika teman där de inbjudna gästerna cirkulerade mellan klassrummen. Poliserna Jesper och Henrik från lokalpolisområde Nybro pratade om vikten av att hålla hastigheten, och fakta kring alkohol och droger i förhållande till körning. De visade en film på temat.

– Jag har varit med om att lämna dödsbud efter olyckor det är det värsta som finns, säger Jesper till de närvarande åttorna.

I nästa rum fick en grupp åttor olika tankeövningar i form av scenarion som skulle ta ställning till. Mentorerna Anna och Gustav ställde några kluriga frågor. För hur gör man egentligen om ett storasyskon, eller en närstående har druckit och erbjuder skjuts? Hur förhåller man sig till om man ser någon stoppa i sig en tablett, eller om pappa får ont i hjärtat på midsommarafton och alla har snapsat?

Berglunds trafikskola hade en genomgång av vad som gäller när man ska ta AM-körkort som krävs för att köra så kallad A-traktor. Denna utbildning består av både teori och praktiska delar så som övningskörning. För att få göra de praktiska delarna ska du ha fyllt 14 år och 9 månader och ha ett körkortstillstånd.

– Det här med epa-traktorer har blivit väldigt stort bland tjejer de senaste två åren, berättar Camilla Roth. Fast de vill ha snygga och fina bilar. Förr var det mer ”ju buckligare desto bättre” säger hon och skrattar.

Ungefär sextio elever i årskurs åtta deltog i Trafikdagen.

En installation av eldstad eller rökkanal kräver att du anmäler det. Detta gäller även om du byter eldstad och om du sätter in en kassett i en befintlig öppen spis. Anmälan lämnar du till bygg- och miljönämnden där den ska behandlas.

Till anmälan ska du lämna följande handlingar:

· Blankett Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd. (Till blanketten– under Bygglov)
· Planritning som redovisar eldstadens placering i fastigheten
· Minst två fasadritningar som redovisar skorstenen med höjd från taket där skorstenen passerar. (Inlämnas vid installation av rökkanal.)
· Fabrikat och typ på en miljögodkänd eldstad och rökkanal som ska installeras. (prestandadeklaration)

Ett startbesked ska finnas i er hand innan installationen av eldstaden få påbörjas.

När installationen är utförd ska den kontrolleras av en sotare. Sotaren utför ett besiktningsprotokoll som skickas till bygg- och miljönämnden. När sotaren godkänt din installation bör du omgående kontakta din handläggare. Därefter skriver nämnden ett slutbesked som skickas till berörd fastighetsägare och anläggningen får tas i bruk.

Sanktionsavgift

Om du installerar en eldstad utan att göra en anmälan eller påbörjar installationen innan du fått startbesked eller om du tar installationen i bruk innan slutbesked utfärdats så kan du drabbas av en sanktionsavgift.

Vecka 39 är det beredskapsvecka. Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats.
Den genomförs vecka 39 (25 september – 1 oktober)

Skulle du klara dig i sju dagar?

Läsa mer om beredskapsveckan (extern länk)
Sju dagar – anta utmaningen på MSB:s sida (extern länk)

 

 

Under vecka 40-43 sker en ombyggnad av korsningen Allfargatan och väg 130. Under vecka 41-43 innebär ombyggnaden att det blir rödljus från alla 4 riktningar – se karta.
Tack för visad förståelse!

Till kartan Torsås Trafikljus

En undersökning kommer att utföras av den före detta kommunala barktippen Torsås Ramsåg vid motocrossbanan på fastigheten Torsås 2:42 på Torsågsgatan 9 (se karta) för position den 17-18 oktober.

Undersökningens syfte är att se om det finns någon förorenings­påverkan i marken eller i grundvattnet, som kan hänföras till den före detta barktippen.

AFRY (ÅF-Infrastructure AB) har fått i uppdrag av Torsås kommun att utföra markundersökningen. Markundersökningen kommer att omfatta provtagning av jord och grundvatten på deponin. Omfattningen av provtagningen följer standardförfarande för undersökningar vid nedlagda deponier. Marken kommer att återställas i möjligaste mån även om grävningen kan ge en viss tillfällig påverkan på marken.

Välkommen till mässa och olika arrangemang i Torsås kommun. 16-24/9 anordnas hållbarhetsveckan

  • Lördagsöppet på Vågen! 16 september mellan kl. 10-13. Möjlighet till fika.
  • Hållbarhetsmässa 18 september kl 15-18. Kommunen flyttar ut och finns under tre timmar på Badudden i Bergkvara för att samtala och visa upp våra verksamheter: Bland annat hålls guidade visningar av reningsverket och av blomsterängen, skolköken bjuder på smakprover, fritidsbanken, biblioteket, Socialförvaltningen finns på plats, samt Kretslopp Sydost.
  • Avloppsmässa: Äger du ett enskilt avlopp och behöver uppdatera det? Kom och känn på olika avloppslösningar och diskutera med entreprenörer, leverantörer och med oss på Bygg-och miljöförvaltnigen. Samma tid och plats som ovan.
  • Näringslivsdagen: Utveckling – möjligheter – hållbart företagande i Torsås kommun. Fredagen 22 sept kl. 11-14.
  • En mängd evenemang. Hitta alla på Visit Torsås under rubriken Hållbarhetsveckan: Till Visit Torsås

Ett utskick med information görs till alla hushåll under vecka 37.

Karta, Platser Och Deltagare för Avlopps- och Hållbarhetsmässan på Badudden

Välkomna!

 

I sommar har F-2 fått nya lokaler i Torsås. Här samsas eleverna i nyrenoverade lokaler med läshörna, interaktiva skärmar, spel och kreativitet.
Några av bilderna kan du se nedan!

Drift- och Servicenämnden har under tisdagens möte (5/9) beslutat att sälja Ängen (Valfisken 12) till Svensk Entreprenad AB (SEAB).

Beslutet grundar sig på den avsiktsförklaring som företaget har lagt fram för nämnden. Företaget vill bygga fyra lägenheter i befintliga byggnader. Framöver planerar SEAB även att bygga marklägenheter anpassade för seniorer.

–       Detta ligger helt i kommunens inriktning, att utveckla Bergkvara och uppmuntra till inflyttning. Vi ser SEAB som en stark aktör och dessutom ett lokalt företag, så det är bra på flera vis, säger Ulf Pettersson (S), ordförande Drift-och servicenämnden.

Tillträde sker under senare delen av året.

Kommunfullmäktige sammanträder den 11 september, kl 18.00, Folkets hus i Torsås.

KF Kallelse 230911

Torsås kommun har inhandlat brandsläckare till kommunens bilar. Brandsläckarna är tänkta att användas som en första insats vid behov. Totalt sett rör det sig om 75 brandsläckare. De kommer löpande att installeras under hösten.

– Vi är glada att de nu är på plats, säger Ulf Pettersson (S), ordförande i Drift- och servicenämnden. Det ökar tryggheten om något oförutsett skulle inträffa när kommunens personal är ute på vägarna.