Vad gäller om offentliga upphandlingar?

Torsås kommun upphandlar entreprenader, varor och tjänster för stora summor varje år. Du kan bli leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar. Vi har dessutom ett omfattande inköpssamarbete med upphandlingsenheten på Kalmar kommun.

Läs mer om offentliga upphandlingar

Arbetslivet i Torsås bygger på en tradition av metallindustri. De traditionella näringarna blandas idag dock med både kulturella och kreativa näringar.

I de senaste rankingarna som Svenskt Näringsliv har genomfört, placerar sig Torsås relativt bra när det kommer till företagsklimat. De senaste åren har kommunen stigit i rankingen och ligger bra till i Kalmar län. Torsås kommun placerar sig som en av de hundra bästa kommunerna i landet när det kommer till företagsklimat.

Till Svenskt Näringslivs företagsranking för Torås kommun (extern länk)

Ja, du som ska starta eller redan har etablerat företag i Torsås kommun kan få stöd på olika vis för start, etablering eller utveckling av din verksamhet.
Detta stöd ges dels av kommunen i form av samordnade möten mellan dig och berörda handläggare. Du kan även få rådgivning och lotsning av näringslivsutvecklaren.
Här finns mer information detta.

Torsås kommun har cirka 7000 invånare och drygt 1000 företag.