//Pressmeddelande

Torsås kommuns invånare uppmanas att koka sitt vatten

Provtagningar av det kommunala vattnet visar en förhöjd nivå av så kallade koliforma bakterier i Torsås kommuns vatten.

– Koliforma bakterier är en grupp av bakterier som förekommer naturligt i jord och indikerar i första hand att ytligt vatten påverkar det kommunala dricksvattnet. Koliforma bakterier utgör generellt sett inte någon fara, men indikerar på någon typ av förorening och därför vidtar vi försiktighetsåtgärder, säger Gustaf Nilsson, livsmedel- och miljöinspektör på Torsås kommun.
Prover tas fortlöpande för att lokalisera den exakta källan. Under tiden som felsökning pågår uppmanas kommunens invånare att inte använda vattnet till dryck eller matlagning utan att först koka det. Vattnet ska koka upp så att tydliga bubblor syns.

– Vi har inte sett några tecken på förhöjd sjukdomsbild ute i kommunen. Vattnet är tjänligt men med anmärkning. Men barn och äldre kan vara mer påverkbara än vuxna. Därför uppmanar vi boende i kommunen att koka sitt vatten, säger Gustaf Nilsson.

Proverna påvisar ingen närvaro av E. Coli eller Clostridium i vattnet. Kommunen meddelar genom hemsida, sociala medier när vattnet är fullt tjänligt igen.

För mer information: Gustaf Nilsson, livsmedel- och miljöinspektor på Torsås kommun, 0486-331 88