Roger Olsson, CSAB, Mona Magnusson, ordförande Torsnet och Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordförande
//Pressmeddelande

Gullabo får fiber tidigare än tänkt

Gullabo får fiber tidigare än tänkt
Måndagen den 1 februari beslutade Torsås kommun att etapp fem i kommunens fiberprojekt tidigareläggs. Etapp fem innefattar Gullabo. Den ska nu färdigställas parallellt med etapp två. Detta innebär i praktiken att kommunen börjar projektera och lämna in tillstånd till Trafikverket under våren, för att gräva till hösten.

Anledningarna till beslutet är flera. Dels har det öppnats möjligheter att koppla in fiber via Emmaboda kommun. Tack vare gränsen mot Karlskrona kommun kan Emmaboda kommun förse Torsås kommun med fiberkapacitet ur Affärsverkens nät. Dels har kommunen sedan tidigare samförlagt långa sträckor med tomrör för fiber samtidigt som elen grävts ner.

Gullabo med omnejd är ett område med bristande digital kommunikation. Kopparnätet har delvis avvecklats och det finns ingen mobil täckning. Tillgången till fiber skulle tydligt förbättra situationen på landsbygden.

Professionen bedömer dessutom att det är möjligt att genomföra de båda etapperna parallellt med varandra utan att nästkommande etapper blir försenade eller förskjutna i tiden.

–       Vi har sedan tidigare velat tidigarelägga fas fem, då vi både ser stora behov av att förse området med fiber, säger Henrik Nilsson Bokor. Nu har förutsättningarna förändrats i och med att vi kan koppla upp oss via Emmaboda kommun. Det är mycket glädjande, säger Henrik Nilsson Bokor.

–       Effekten blir extra stor eftersom man under lång tid i vissa områden av Gullabo har problem med mobila tjänster och internetuppkoppling, säger Mona Magnusson, ordförande för Torsnet AB.

Torsås kommun fattade under hösten 2019 beslut om att bygga ut fiber till kommunens alla fasta hushåll på landsbygden. Satsningen kostar 100 miljoner och är kommunens största någonsin. Den beräknas att vara klart 2023. Mer information om Torsås kommuns storskaliga fiberprojekt hittas på Torsnets hemsida.