Kultur i skolan

Konstpedagogiskt projekt ”I daimonernas värld”

Glaskonstnär Anna-Linda Gabriel blev inbjuden av Karin Seebass och Skolans kulturråd för att komma med förslag till ett konstpedagogiskt, Skapande skola-projekt, för eleverna i årskurs 7 som skulle få prägla skolans miljö.

Långsamt växte idén om I daimonernas värld fram – elevernas själsdjur skulle få flytta in i skolan. Lerdaimoner som eleverna format transformerats till glas i glashyttan. När man gjuter i sand blir ytan ojämn och mindre ljus släpps in. Glaset blir som magiska, ursprungliga former som påminner om något mitt emellan glas och sten, som en slags fossiler. Glasgjutningarna rymmer kraften från elevernas närvaro under skapandet av det kollektiva verket. Allt skall inte vara perfekt.  Allt berättar en historia.  Allt är elevernas, oavsett färg eller form. Glas är skört och det är också vi alla. Därför har Anna-Linda gjort ett slags ”grottsystem” där elevernas daimoner kan få bo, där själsdjuren gömmer sig, och där man måste gå riktigt nära för att upptäcka dem.
Projektet är genomfört med stöd av Kulturrådet.

Skolans kulturråd

Kulturen ska gå som en ”röd tråd” och integreras i skolans arbete.

Skolans kulturråd är den grupp som ansvarar för att det blir kultur i skolan.

Representanter i  Skolans kulturråd  är Anita Gottfridsson, Jennie Olsson, Anette Magnusson, Anna Meyerhöffer, Lena Bertilsson, Marianne Thulin, Tova Karlsson, Sara Årestedt, Yvonne Häggbring och Karin Seebass.

Alla barn och elever i Torsås kommun ska garanteras kultur vilket också står i såväl Lgr11 som i LpFö18 och i FN:s barnkonvention.

Skapande skola är ett statligt bidrag som årligen söks men som ställer höga krav. Bidragets syfte är att medverka till långsiktig integrering och fokuset ligger på elevens eget skapande.