Kultur i skolan

Våren 2015 antog Bildningsnämnden i Torsås kommun en skolkulturplan. I planen står det bland annat att ”Alla barn och elever i Torsås kommun ska ha lika möjlighet att möta kultur i olika former. Kulturen ska gå som en ”röd tråd” och integreras i skolans arbete.”

Detaljerade syften med skolkulturplanen är följande:

  • Att stärka kulturens roll i förskola och skola.
  • Att integrera kulturpedagogik i förskola och skola.
  • Att garantera alla elever minst en kulturupplevelse per läsår.
  • Att garantera alla barn och elevers tillgång till all kultur som konsumenter, deltagare och producenter inom ramen för läroplanen.
  • Att garantera alla barns och elevers tillgång till olika kulturformer inom ramen för läroplanen.
  • Att pedagoger skall få regelbunden kompetensutveckling inom kultur.

Varje läsår garanteras alla elever i grundskolan (årskurs F-9) och alla barn i förskolan minst en kulturupplevelse inom dans, teater, musik, film, litteratur eller kulturarv. Viktigt i sammanhanget är att eleverna och barnen skall möta professionella kulturutövare.

Det är Skolans kulturråd som initierar och samordnar de professionella kulturaktiviteterna. Skolans kulturråd bildades för att stärka samverkan mellan förskolan, grundskolan och kommunens kulturenhet och på så sätt stärka arbetet med kultur inom förskolan och grundskolan. I Skolans kulturråd sitter kulturombud från förskolan,grundskolan (F-9), skolbibliotek och kommunens kulturenhet samt biträdande rektor.