Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Inom pedagogisk omsorg (familjedaghem) tar en dagbarnvårdare emot inskrivna barn under den tid då föräldrarna arbetar eller studerar. Verksamheten är i huvudsak förlagd till dagbarnvårdarens hem. Måndag-torsdag, fredagar lämnas barnen till förskolan Skogsgläntan.

Öppettider:  06.30-16.30, vid behov av andra tider kontakta rektor.

 

Kontakt familjedaghem
Viola Nilsson, 0486-334 56