Om coronaläget. Gymnasieelever kan nu anmäla sig för mat Läs mer ›

Våld och hot

Vad är våld och hot?

Att vara rädd för eller känna sig hotad av sin partner, att bli slagen, att behöva utföra sexuella handlingar mot sin vilja eller att tvingas avstå från umgänge med sin familj och sina vänner. Detta är bara några exempel på hur det kan vara att leva i en destruktiv relation. Det finns flera olika sorters våld och kombinationerna är många, men gemensamt för dem alla är att det rör sig om systematiska kränkningar och förtryck riktade mot den ena parten i relationen.

Fysiskt våld är handlingar riktade mot din kropp, exempelvis att nypa, knuffa, hålla fast, örfila, ge knytnävsslag, sparka eller att använda tillhyggen och vapen att slå med.

Psykiskt våld handlar om att systematiskt förtrycka och kränka, till exempel genom nedvärderande kommentarer, offentlig förödmjukelse, svartsjuka, kontroll och isolering.

Sexuellt våld är att tvinga eller övertala dig att utföra sexuella handlingar mot din vilja. Att du tvingas till sex, att se på pornografiska filmer fast du inte vill eller att utföra sexuella handlingar som kränker dig och din integritet är några exempel på detta.

Materiellt våld kan vara att slå sönder eller förstöra saker av ekonomiskt eller känslomässigt värde för dig. Det kan handla om att förstöra kläder, dagböcker, brev, fotoalbum, arvegods och liknande.

Hot kan innebära verbala hot om fysiskt våld mot dig eller dina närstående; familj, vänner, barn och husdjur. Det kan också vara ett aggressivt och hotfullt beteende med syfte att skrämma dig. Ett exempel kan vara att slå eller sparka sönder möbler och andra döda ting. Ett annat är att slå hårt i väggen några centimeter från ditt ansikte för att visa vad som kan hända.