Om coronaläget. Angående feriearbetande ungdomar i sommar Läs mer ›

Familjesupport

Familjesupporten är Socialförvaltningens satsning på öppenvård för barn, unga och familjer. Vi erbjuder vår hjälp som en generell service till alla medborgare i Torsås kommun.

Familjesupporten finns till för barn, unga och familjer som behöver råd, stöd och konsultation. Råd och stöd, konsultation är service och registreras inte. Familjeresurs har stark sekretess.

Till Familjesupporten kan Du vända dig med dina frågor, inga frågor är för stora eller små, och det är oftast bra att ta en tidig kontakt för att få hjälp. Du ringer till oss direkt och berättar vad du/ni vill ha hjälp med.

Tfn: Växel 0486-331 00

Familjepedagoger

Liselotte Johansson
Tfn: 0486-336 64

Carina Johansson
Tfn: 0486-336 68

Robert Adelgren
Tfn: 0486-331 22

Anette Eriksson
Tfn: 0486-336 79

E-post till Familjesupporten

Broschyr att ladda ner