Förskolan Eklövet hålls fortsatt stängd Läs mer ›

Digitala trygghetstjänster E-hälsa

Digital teknik i Torsås kommun
eHälsa är ett samlingsnamn
på insatser och verktyg som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

Det kan omfatta allt från nyckelfria lås, bildkommunikation, natt-tillsyn med hjälp av kamera till digitala planeringsverktyg

Nyckelfria lås styrs med hjälp av en smartphone
Socialförvaltningen har tidigare  ingått  i ett länsövergripande projekt i samarbete med Regionförbundet och länets alla kommuner med att införa e-tjänster i verksamheten. De områden vi arbetat och arbetar med är Säker Roll och behörighet, Mobilitet, Trygghetslarm, NPÖ (Nationell Patient Översikt) samt Trygghet och service i hemmet.
E-tjänster kan vara att ersätta något tillsynsbesök från hemtjänsten med teknik. E-tjänster kan också vara att ansöka och lämna information via kommunens hemsida.

Pågående
Biståndshandläggare, personliga assistenter och sjuksköterskor ingår i ett projekt som pågått sedan mars 2014. De har tillgång till mobil dokumentation via Laptop och iPad.

Nyckelfri hemtjänst och dokumentation i mobilen.
Nyckelfria lås installeras hos alla med beviljad hemtjänst eller trygghetslarm, det är kopplat till planeringssystemet och Mobil Hemtjänst
Planeringssystemet i LifeCare, ligger till grund för nyckelfria lås och dokumentation i mobil. Systemen underlättar och kvalitetssäkrar schemaläggning och utförande av insatser.

Digitala trygghetslarm 
Digitala trygghetslarm är installerade och alla gamla analoga larm är utbytta. De nya larmen har egna SIM-kort. Larmen är kopplade till Tunstall trygghetscentral. Hemtjänstpersonal inom respektive område besvarar larmen

Medborgartjänster

Den som sökt försörjningsstöd har möjlighet att följa sitt ärende via webb efter inloggning med e-ID
Möjlighet att även söka Försörjningsstöd via webben är nästa steg

Övriga eHälsa mål 

Nattkamera,/Nattfrid är en tjänst för vårdtagare/brukare, som har behov av tillsyn eller extra omsorg och trygghet i sitt hem.
Det skall alltid vara ett frivilligt beslut och brukaren skall alltid kunna tacka nej, samt ha möjlighet att avsluta tjänsten