Distansundervisning vecka 9 för årskurs 7, 8 och 9 Läs mer ›

Boenden

Det finns olika boendeformer för dig som har en funktionsnedsättning, är äldre eller som har andra behov av stöd som gör att du inte kan bo i eget boende. Det finns också möjligheter att anpassa ditt hem för att förenkla din vardag.

Information om bostad enligt LSS
Information om särskilt boende (SÄBO) och demensboende
Information om gruppboende
Information om korttidsboende, växelvård och avlastning