Volontär hos integrationsenheten

Integrationsenheten i Torsås kommun söker ständigt fler engagerade medmänniskor i arbetet med våra nyanlända flyktingar.

Det finns inga direkta krav men det är en fördel om du talar lite engelska och har lite lokalkännedom. Som volontär lägger du den tid och det engagemang du själv vill. När du arbetar får du ersättning för personliga utlägg som godkänts av Integrationsenheten. Detta kan till exempel vara milersättning, badavgift.

Exempel på vad man kan göra som volontär:

  • Gå på stadsvandringar, rundtur i kommunen.
  • Gå till biblioteket, datasalen.
  • Sociala och kulturella evenemang, t ex midsommar, Valborg, festivaler, utställningar, teater.
  • Handla, shopping (allt från bohag till mat).
  • Sociala kontakter, t ex bio, fika.
  • Hjälp och stöd vid myndighetskontakter.
  • Praktisk hjälp vid t ex möbelköp
  • Lära ut viktiga färdigheter som t ex att cykla, och använda dator.
  • Lära ut nödvändig kunskap om Sverige och det svenska systemet som t ex att deklarera, välja elbolag.
  • Kursverksamhet, kan vara t ex matlagningskurs, en kvinnogrupp, språkträning.

Det viktigaste som volontär är att tycka om att möta människor och ha en vilja att både ”lära in och ut”. Du bestämmer själv hur mycket tid och engagemang du vill lägga och detta kan variera över tid. Du kan välja att vara en mer personlig resurs för en person eller en familj och eller en resurs för flera.

Som volontär får du en möjlighet att möta nya människor och nya kulturer och du får också delta vid integrationsenhetens kompetensutveckling och aktiviteter.

Din insats gör skillnaden!

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”