Ny sida besvarar frågor om vaccin Läs mer ›

Våra tjänster på Vågen

Transport och service

Riktar sig till de som bor i kommunen och är pensionärer/förtidspensionärer. Arbetskostnaden är 145 kronor per timme samt framkörningsavgift på 20 kronor (zon 1) och 40 kronor (zon 2). Ska vi lämna något på återvinningscentralen tillkommer en kostnad på 250 kronor.Tjänster som vi utför är:

  • Gräsklippning
  • Trimning
  • Kratta eller räfsa löv/gräs
  • Snöskottning
  • Bära in ved

Transporter

Hemkörning av saker som ni inhandlat på Vågen kostar 145 kronor (zon 1) och 180 kronor (zon 2). Hämtning av möbler och andra saker för inlämning till Vågen är kostnadsfritt.

Fakturor

Fakturor skickas ut i slutet av varje månad.

Cykel & vandringsleder

Vågen har en anställd till skötseln av cykel & vandringsleder i Torsås kommun.

  • Uppdragsperiod 15 april – 15 september
  • Röjningsarbete samt ledmarkeringar för kommunens cykel & vandringsleder.
  • Förtydligande: I uppdraget ingår Torsåsleden inklusive kuststräckan som är del av Kalmarsundsleden, Slöjdleden samt Skeppelederna (Dacke & Gullaboleden sköts av Gullabo hembygdsförening, Kontakt: Joel Parde, ordförande 070-881 44 82)