När kan jag gå till jobbet? Information om hur du ska tänka. Läs mer ›

Våra tjänster på Vågen

Transport och service

Riktar sig till de som bor i kommunen och är pensionärer/förtidspensionärer. Tjänster som vi utför är:

  • Gräsklippning
  • Trimning
  • Kratta eller räfsa löv/gräs
  • Snöskottning
  • Bära in ved

Transporter

Taxa 2022 Arbetsmarknadsenheten Vågen, perioden 1 januari -31 december 2022

Vågen Servicetjänst: 200:- / tim. ink. Moms + 20: framkörningsavgift
Hemkörning av inhandlade varor från Vågen: 160:- inom Torsås kommun
Hämtning av säljbara varor som ska till Vågen: Avgiftsfri
Transport av möbler till återvinningscentral: 250:- / tillfälle + ordinarie taxa
(KSRR fakturerar kommunen en avgift på 250:-/tillfälle)

Fakturor

Fakturor skickas ut i slutet av varje månad.

Cykel & vandringsleder

Vågen har en anställd till skötseln av cykel & vandringsleder i Torsås kommun.

  • Uppdragsperiod 15 april – 15 september
  • Röjningsarbete samt ledmarkeringar för kommunens cykel & vandringsleder.
  • Förtydligande: I uppdraget ingår Torsåsleden inklusive kuststräckan som är del av Kalmarsundsleden, Slöjdleden samt Skeppelederna (Dacke & Gullaboleden sköts av Gullabo hembygdsförening, Kontakt: Joel Parde, ordförande 070-881 44 82)