När kan jag gå till jobbet? Information om hur du ska tänka. Läs mer ›

Om verksamheten på Vågen

Verksamheten

Arbetsmarknads- och Resursenheten, ARE, arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunen. ARE har en bred verksamhet med insatser för ungdomar, långtidsarbetslösa, flyktingar, funktionshindrade och sjukskrivna arbetslösa.

Ansvar

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos kommunstyrelsen, som också sätter mål för verksamheten.

Syfte

Kommunens insatser inom området syftar till att ge personer som inte kommit in på eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.

Vem

Personer som kan vara aktuella är de som anses ha en svag ställning på arbetsmarknaden till exempel varit långvarigt arbetslösa eller som har funktions- eller arbetshinder av olika slag.
Den enskildes förutsättningar skall sättas i fokus och utgöra grunden för de åtgärder som beslutas.

Vi på ARE erbjuder en samlad och bred kompetens med personlig kontakt och coachning.

Vi vill vara en länk mellan individen och företagens behov och som ett led i detta besöker vi kontinuerligt företag i Torsås med omnejd.