Skärpta rekommendationer förlängs Läs mer ›

Arbetsmarknad och inkludering

Arbetsmarknads- och Resursenheten AMIE, arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunen. AMIE har en bred verksamhet med insatser för ungdomar, långtidsarbetslösa, flyktingar, funktionshindrade och sjukskrivna arbetslösa. Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos kommunstyrelsen, som också sätter mål för verksamheten.

Information för dig som är arbetslös
Information om Arbetsmarknadsenheten Vågen
Information om Integrationsenheten