Arbetsmarknad och inkludering

Arbetsmarknads- och Resursenheten AMIE, arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunen. AMIE har en bred verksamhet med insatser för ungdomar, långtidsarbetslösa, flyktingar, funktionshindrade och sjukskrivna arbetslösa. Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos kommunstyrelsen, som också sätter mål för verksamheten.

Information för dig som är arbetssökande
Information om Arbetsmarknadsenheten Vågen
Information om Integrationsenheten

Fortsatt samverkan leder till arbete – ett projekt för att ge stöd till kommunens invånare

Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) och ägs av Kommunförbundet i Kalmar län. Torsås kommun är en av nio kommuner i Kalmar län som deltar i projektet. Övriga samverkansparter är Arbetsförmedlingen, Region Kalmar, Försäkringskassan, Företagarna och Samordningsförbundet Kalmar län. Syftet med Fortsatt samverkan leder till arbete är att ge stöd till kommunens invånare att komma till eller närma sig arbete, studier eller rätt till rätt ersättning. Syftet är också att stärka den regionala samverkan mellan arbetsmarknadsenheter och de olika samverkansparterna på flera olika nivåer.

Genom projektet arbetar vi med OCN-metoden som är en valideringsmetod på arbetsmarknadsenheten, vi arbetar med intern och extern validerad praktik, motiverande samtal, gruppverksamheter och vårt mål är att de nya metoder vi testar ska implementeras i våra verksamheter.