Förskolan Eklövet hålls fortsatt stängd Läs mer ›

Arbetsmarknad och inkludering

Arbetsmarknads- och Resursenheten AMIE, arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunen. AMIE har en bred verksamhet med insatser för ungdomar, långtidsarbetslösa, flyktingar, funktionshindrade och sjukskrivna arbetslösa. Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos kommunstyrelsen, som också sätter mål för verksamheten.