RESA och FSLA

RESA

På RESA arbetar en samordnare och en koordinator som samverkar med ett samverkansteam med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Kalmar och Torsås Hälsocentral.

Ingången till RESA är att du och din myndighet/vårdkontakt först skriver en konsultation till Samverkansteamet. För att samverkan ska vara möjlig behöver du ge
ditt samtycke till att myndigheterna delar relevant information om dig. Konsultationen tas upp i teamet och leder till någon form av stöd – antingen ett förslag på hur du och din myndighet/vårdkontakt kan gå vidare, eller så blir du erbjuden en insats via RESA

Fortsatt samverkan leder till arbete

Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) och ägs av Kommunförbundet i Kalmar län. Torsås kommun är en av nio kommuner i Kalmar län som deltar i projektet. Övriga samverkansparter är Arbetsförmedlingen, Region Kalmar, Försäkringskassan, Företagarna och Samordningsförbundet Kalmar län. Syftet med Fortsatt samverkan leder till arbete är att ge stöd till kommunens invånare att komma till eller närma sig arbete, studier eller rätt till rätt ersättning. Syftet är också att stärka den regionala samverkan mellan arbetsmarknadsenheter och de olika samverkansparterna på flera olika nivåer.

Genom projektet arbetar vi med OCN-metoden, vilket är en valideringsmetod på arbetsmarknadsenheten. Vi arbetar med praktik, motiverande samtal, gruppverksamheter och vårt mål är att de nya metoder vi testar ska implementeras i våra verksamheter.

Om Arbetsmarknad och Inkludering (AMIE)
Om Arbetsmarknadsenheten
Om Arbetsmarknadsenhetens arbetsområden
Om arbetsmarknadsenhetens tjänster
Om Secondhandbutiken Vågen och Vågens tjänster
Om Integrationsenheten