FSLA

Projektet Fortsatt samverkan leder till arbete, FSLA, är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) och ägs av Kommunförbundet i Kalmar län. Torsås kommun är en av nio kommuner i Kalmar län som deltar i projektet. Övriga samverkansparter är Arbetsförmedlingen, Region Kalmar, Försäkringskassan, Företagarna och Samordningsförbundet Kalmar län. Syftet med Fortsatt samverkan leder till arbete är att ge stöd till kommunens invånare att komma till eller närma sig arbete, studier eller rätt till rätt ersättning. Syftet är också att stärka den regionala samverkan mellan arbetsmarknadsenheter och de olika samverkansparterna på flera olika nivåer.

Genom projektet arbetar vi med OCN-metoden, vilket är en valideringsmetod på arbetsmarknadsenheten. Vi arbetar med praktik, motiverande samtal, gruppverksamheter och vårt mål är att de nya metoder vi testar ska implementeras i våra verksamheter.

Om Arbetslivscentrum

Om arbetsmarknadsenheten
Om abetsmarknadsenhetens arbetsområden
Om RESA
Om arbetsmarknadsenhetens tjänster
Om Secondhandbutiken Vågen och Vågens tjänster

Om Integrationsenheten