Om coronaläget. Gymnasieelever kan nu anmäla sig för mat Läs mer ›

//Bo, bygga, miljö, trafik /Kommun och politik /Kultur och fritid

Torsås kommun tänker Vattentankar

Ett bra vatten är en förutsättning för ett fungerande samhälle och ett gott liv för stora och små. Alla kommuner i Kalmar län genomför därför under vårvintern en regional kampanj kring värdet av vatten. Kampanjen går under namnet Vattentankar och handlar om hur vi hanterar vårt värdefulla vatten i regionen.  Måndagen den 23 mars tar Torsås kommun över budkavlen från Emmaboda kommun.

Under Torsås kommuns vattenvecka anordnar kommunen föreläsningar för allmänheten om vatten och vattenkvalitet. (OBS! INSTÄLLT!)
En temavecka om vatten hålls i årskurs sju i skolan. Reningsverket i Bergvara arrangerar öppet hus under fredagen. (OBS! INSTÄLLT) Kommunen kommer också ha en kampanj om vatten på Facebook. Läs gärna mer i programmet som finns här intill!
Varmt välkomna!