fri att använda
//Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Syskonen Johanssons stipendiefond 2022

Nu kan du ansöka till Syskonen Johansson stipendiefond.

  1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år och till och med det år denne fyller 24 år.
  2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning.
  3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av breddutbildning.
  4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning.
  5. Stipendiet kan endast erhållas en gång.
  6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela stipendium om synnerliga skäl föreligger.

Ansökan om stipendium sker under våren på blankett som finns att hämta via länk nedan, eller kan rekvireras från kommunkansliet i Torsås kommun, tel 0486-331 00. Meddelande om ansökningstillfälle annonseras i tidningen. Ansökan ska inlämnas till Torsås kommun ”Syskonen Johanssons Stipendiefond”, Box 503, 385 25 Torsås.
Ansökningstiden är förlängd till och med 2022-08-05. 

Ansökan Med Information