Suicidpreventiva dagen - endast denna användning
Den 9 september hålls en ljusmanifestation utanför Torsås kommunhus
//Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Ljusmanifestation den 10 september

Under  2020 tog 40 personer som tog sitt liv i Kalmar län. I Sverige är siffran  1441 personer. Nationellt var antalet suicid lägre år 2020 jämfört med 2019, men i vårt län något högre.

Den 10 september uppmärksammas detta på en rad olika platser i hela länet.
Mer information om alla aktiviteter i länet

Aktiviteter i Torsås

Ljusmanifestation
Alla är välkomna att delta för att uppmärksamma antalet personer i Kalmar län som tog sitt liv under 2020.

Fredag 10 september, kl. 8:30
Utanför Kommunhuset i Torsås

Digital nationell konferens
Kostnadsfri webbsänd konferens (arrangerad av NASP, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Mind, SPES, Suicide Zero och Suicidprevention i Väst) med fokus på suicidpreventiv samordning och samverkan.
Förmiddagen bjuder på kortare föreläsningar, filmer och presentationer från profession, forskare och egenerfarna med paneldiskussioner och exempel på praktiskt arbete från olika håll i landet.
Med gemensamma krafter kan vi rädda liv!

Fredag 10 september, kl. 9:00-12:30
Digitalt (länk skickas efter anmälan)

Mer information och anmälan (senast 8 sep)