fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Omsorg och stöd

Inbjudan till ”En vecka fri från våld”

Sedan 2017 finns det en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna.

Länsstyrelserna bjuder in till webbinarier och webbsändningar mellan 23 november och 4 december på temat. Man kan också utan anmälan ta del av webbutbildningar, kortfilmer och annat relevant material genom länkarna.

Läs mer i bifogad inbjudan!
Till inbjudan En vecka fri från våld (pdf)