En vecka fri från våld, 22-28 november
//Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

En vecka fri från våld, 22-28 november

Under vecka 47 uppmärksammas En vecka fri från våld. Det är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN och arrangeras för att sätta fokus på mäns våld mot kvinnor. I år arrangeras En vecka fri från våld den 22:e-28:e november.

En vecka fri från våld 2021 | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se) (extern länk)

Är du förälder eller yrkesverksam som arbetar med barn och unga? Vill du lära dig mer kring hur barn och unga har det på nätet?

I nära anslutning till En vecka fri från våld (22 nov – 28 nov) erbjuder Länsstyrelserna i Halland, Blekinge, Kalmar, Jönköping och Kronobergs län en timmes föreläsning med Maria Dufva kring grooming, brott på nätet samt hur föräldrar och andra viktiga vuxna kan prata med barn om risker på nätet

Mer information om föreläsningen (pdf)

Hela det gemensamma programmet för länsstyrelserna Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg (pdf)