Eldningsförbudet upphävs fredag kl. 12.00
//Bo, miljö och trafik /Kultur, fritid och turism /Utvalda nyheter

Eldningsförbudet upphävs fredag kl. 12.00

Räddningscheferna tillsammans med Länsstyrelsen har bedömd läget enligt nedan:

Med anledning av det kallare väder med regn (lägre spridningsrisk och högre fuktighet), så är det inte längre motiverat att ha kvar ett fortsatt eldningsförbud i våra kommuner. Även om det i marken fortfarande kan vara torrt. Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs av Vakthavande räddningschef i beredskap.

Var dock fortsatt försiktig med eldning i skog och mark.
Eldningsförbudet upphävs fredag kl. 12.00