fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Eldningsförbudet är upphävt

Torsås kommun beslutar att häva eldningsförbudet i hela Torsås kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Kalmar län och övriga kommuner i Kalmar län.
Eldningsförbudet som infördes den 30 juni 2020 upphör att gälla från och med måndagen den 31 augusti klockan 12:00.
Upphävandet innebär att aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle är tillåtet.

Med anledning av det kallare väder med regn som under helgen passerat Torsås så är det inte längre motiverat att ha kvar ett fortsatt eldningsförbud i kommunerna. Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs av räddningschef i beredskap.

Trots upphävande av eldningsförbudet är det fortfarande torrt i skog och mark. Försiktighet bör vid all hantering av eld, även grillning.