fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Eldningsförbud i Torsås kommun

Eldningsförbudet i Torsås kommun, så väl som i hela Kalmar län, gäller från den 10 juni klockan 12:00 och omfattar eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen. Förbudet omfattar inte grillning vid iordningställda platser, utformade så att faran för spridning är låg.

Fullständigt beslut för Torsås kommun med mer information:
Beslut Om Eldningsförbud20210610 Torsaskommun

Pressmeddelande från Länsstyrelsen:
Eldningsförbud I Hela Kalmar Län 10 Juni 2021