Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

//Bo, bygga, miljö, trafik /Kommun och politik /Kultur och fritid /Näringsliv och arbete /Omsorg och hjälp /Utbildning och förskola

Eldningsförbud i hela Kalmar län

Med anledning av att bränder i skog och mark befaras öka i och runt Torsås kommun, har det i dag beslutats om eldningsförbud utomhus. En brand i skog och mark skulle kunna bli mycket svår att hantera och därmed innebära fara för allmänheten och egendom.

Eldningsförbudet gäller från och med klockan 12 den 30 juni, samt även i kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Emmaboda. Det innebär att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län.

Med eldning utomhus avses alla typer av att göra upp eld samt grillning på mark. Grillning i en för ändamålet framtagen grill, grillning vid en särskilt anordnad grillplats samt användning av spritkök eller dylikt omfattas inte av beslutet.

Det görs ingen skillnad på villatomt eller övriga markområden.

Det råder sedan tidigare eldningsförbud i Västervik, Oskarshamns, Högsby, Mönsterås, Hultsfred och Vimmerby. Det är kommunerna själva som beslutat om förbudet.