fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Påminnelse: Eldningsförbud

Uppdaterad 12 augusti

Påminnelse:
Från och med klockan 14:00 fredag den 7 augusti råder eldningsförbud i samtliga kommuner i Kalmar län. Sedan en tid tillbaka finns eldningsförbud infört i länets södra och mellersta kommuner, nu införs det alltså även i länets norra kommuner. Detta innebär att från och med angivet datum och tidpunkt råder eldningsförbud i samtliga kommuner i Kalmar län. Det är mycket torrt i skog och mark. De kommande dygnen är antändningsrisken extremt hög i stora delar av länet. Risken för att en brand ska sprida sig är mycket hög.

Med eldning utomhus avses alla typer av att göra upp eld samt grillning på mark. Grillning i en för ändamålet framtagen grill, grillning vid en särskilt anordnad grillplats samt användning av spritkök eller dylikt omfattas inte av beslutet. Det görs ingen skillnad på villatomt eller övriga markområden.

Det är kommunerna själva som har fattat beslut om sina eldningsförbud.


30 juni

Med anledning av att bränder i skog och mark befaras öka i och runt Torsås kommun, har det i dag beslutats om eldningsförbud utomhus. En brand i skog och mark skulle kunna bli mycket svår att hantera och därmed innebära fara för allmänheten och egendom.

Eldningsförbudet gäller från och med klockan 12 den 30 juni, samt även i kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Emmaboda. Det innebär att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län.

Med eldning utomhus avses alla typer av att göra upp eld samt grillning på mark. Grillning i en för ändamålet framtagen grill, grillning vid en särskilt anordnad grillplats samt användning av spritkök eller dylikt omfattas inte av beslutet.

Det görs ingen skillnad på villatomt eller övriga markområden.

Det råder sedan tidigare eldningsförbud i Västervik, Oskarshamns, Högsby, Mönsterås, Hultsfred och Vimmerby. Det är kommunerna själva som beslutat om förbudet.