Nyhetsbrev – tillsyn

Under de åren som vi har skickat ut tillsynsenkäter så har vi fått till oss att ni är intresserade av att få ut informationsbrev om ny lagstiftning, information som kan vara av betydelse. På den här sidan kommer alla nyhetsbreven att läggas. Vi har som mål att få ut två brev om året, dock kanske det inte alltid berör just din verksamhet.

Den första informationen berör er alla och det handlar om att det krävs registrering av farligt avfall. Här finns en kortfattad broschyr från Naturvårdsverket om vad som gäller från 1 augusti 2020.

Lantbruk