Anmälan föreningar höstlov

På den här sidan kan du anmäla en aktivitet som din förening eller verksamhet vill genomföra för barn och ungdomar under höstlovet. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta projektsamordnare Anders Adelgren: anders.adelgren@torsas.se eller 010- 35 33 382.

Riktlinjer

Aktiviteterna ska

  • rikta sig till barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och möjliggöra möten mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna
  • vara kostnadsfria.

Det är inget krav att aktiviteten riktar sig till alla åldersgrupper. Vid fördelning av bidrag kommer dock prioritet att ges till dem som riktar verksamheten till en så bred åldersgrupp som möjligt.

Bidragets storlek avgörs också utifrån hur stort intresset är att ta del av pengarna. Aktiviteten ska också vara en aktivitet som anordnas utöver den ordinarie verksamheten. Dock är ni självklart välkomna att marknadsföra era ordinarie aktiviteter i programmet.

Lovaktiviteter Riktlinjer Ersättning Föreningar