Ny information från Folkhälsomyndigheten om smitta och testning Läs mer ›

Kontaktsök

Din sökning på forum: "Bildningsnämnden" och parti: "Alla partier" gav 18 träffar:

Anders Palmér (M)

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Ersättare bildningsnämnden samt teknik- och fastighetsnämnden.

070-6069673

Bengt Lennartsson (C)

Ordinarie ledamot i bildningsnämnden. Ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott.

073-9096764

Cecilia Dalberg (L)

ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott, bildningsnämnden, teknik-och fastighetsnämnden samt i socialnämnden.

070-6816756

Claes Bothén (KD)

ordinarie ledamot i bildningsnämnden.

Elsa Jannert (L)

1:e vice ordförande bildningsnämnden, 1:e vice ordförande bildningsnämndens arbetsutskott. Ersättare i kommunfullmäktige.

Eva Axelsson (SD)

ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och bildningsnämnden. Ersättare i kommunstyrelsen.

070-7343537

Eva-Kristina Berg (C)

ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 2:e vice ordförande bildningsnämnden, 2:e vice ordförande bildningsnämndens arbetsutskott.

073-8351441

Hans Gustafsson (V)

ersättare i valnämnden, bildningsnämnden samt Torsnet AB.

070-7336635

Janita Kirchberg (SD)

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, bildningsnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och i krisledningsnämnden. Ersättare i Torsnet AB.

Maja Heller (S)

Ledamot i kommunfullmäktige. Ersättare i kommunstyrelsen samt i bildningsnämnden.

076-7911991

Malin Mårtensson (C)

Ersättare i kommunfullmäktige samt i bildningsnämnden.

076-2215353

Marcus Johansson (C)

Ordinarie ledamot bildningsnämnden, 2:e vice ordf i kommunfullmäktige. Ersättare i bildningsnämnden.

Maria Petersson (SD)

Ordinarie ledamot i socialnämnden. Ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i bildningsnämnden.

0733-407603

Marie Palm (M)

1:e vice ordförande socialnämnden,1:e vice ordförande valnämnden, 1:e vice ordförande socialnämndens arbetsutskott. Ersättare bildningsnämnden.

Melker Lyth (SD)

Ordinarie ledamot, socialnämnden. Ersättare i kommunfullmäktige, bildningsnämnden samt bygg- och miljönämnden.

0730-310729

Roger Isberg (C)

Ersättare i bildningsnämnden.

0706-031138

Sören Bondesson (S)

ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i bildningsnämnden, ordförande i bildningsnämndens arbetsutskott. Ersättare i kommunstyrelsen.

070-5520145

Susanne Rosén (S)

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och bildningsnämnden.

070-8694739