Kontaktsök

Din sökning på forum: "Valnämnden" och parti: "Alla partier" gav 10 träffar:

Bo Holgersson (SD)

ordinarie ledamot i valnämnden samt i teknik-och fastighetsnämnden.

0708-622956

Frida Portin (C)

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden. 2:e vice ordförande valnämnden. Ersättare i kommunstyrelsen.

Hans Gustafsson (V)

ersättare i valnämnden, bildningsnämnden samt Torsnet AB.

070-7336635

Johan Petersson (L)

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, valnämnden, kommunstyrelsen, teknik- och fastighetsnämnden. Ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens personalutskott, tekniska nämnden, teknik- och fastighetsnämndens arbetsutskott samt i krisledningsnämnden.

070-5546789

Kurt Arvidsson

Ersättare valnämnden

Linda Eriksson (C)

ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 2:e vice ordförande i socialnämnden samt i socialnämndens arbetsutskott. Ersättare i valnämnden samt i kommunstyrelsen.

Magnus Haferbier (SD)

Ersättare i Torsås Bostads AB, valnämnden samt i teknik-och fastighetsnämnden.

Marie Palm (M)

1:e vice ordförande socialnämnden,1:e vice ordförande valnämnden, 1:e vice ordförande socialnämndens arbetsutskott. Ersättare bildningsnämnden.

Mats Olsson (KD)

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ersättare valnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens personalutskott och i krisledningsnämnden.

Ulf Pettersson (S)

Ordförande valnämnden, ersättare, teknik-och fastighetsnämnden samt i Torsnet AB.