Ny information från Folkhälsomyndigheten om smitta och testning Läs mer ›

Kontaktsök

Din sökning på forum: "Valnämnden" och parti: "Alla partier" gav 12 träffar:

Björn Petersson (S)

Ordinarie ledamot kommunfullmäktige. Ersättare i valnämnden samt Torsnet AB.

070-2988026

Bo Holgersson (SD)

ordinarie ledamot i valnämnden samt i teknik-och fastighetsnämnden.

0708-622956

Frida Portin (C)

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden. 2:e vice ordförande valnämnden. Ersättare i kommunstyrelsen.

Hans Gustafsson (V)

ersättare i valnämnden, bildningsnämnden samt Torsnet AB.

070-7336635

Johan Petersson (L)

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, valnämnden, kommunstyrelsen, teknik- och fastighetsnämnden. Ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens personalutskott, tekniska nämnden, teknik- och fastighetsnämndens arbetsutskott samt i krisledningsnämnden.

070-5546789

Linda Eriksson (C)

ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 2:e vice ordförande i socialnämnden samt i socialnämndens arbetsutskott. Ersättare i valnämnden samt i kommunstyrelsen.

Magnus Haferbier (SD)

Ersättare i Torsås Bostads AB, i valnämnden samt i teknik-och fastighetsnämnden.

Marie Palm (M)

1:e vice ordförande socialnämnden,1:e vice ordförande valnämnden, 1:e vice ordförande socialnämndens arbetsutskott. Ersättare bildningsnämnden.

Mats Olsson (KD)

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ersättare valnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens personalutskott och i krisledningsnämnden.

Mikael Petersson (SD)

Ordinarie ledamot kommunfullmäktige och valnämnden. Ersättare i teknik- och fastighetsnämnden samt Torsnet AB.

070-8344203

Roger Nilsson (SD)

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, valnämnden, teknik- och fastighetsnämnden samt i Torsnet AB.

Roland Swedestam (S)

Ordförande teknik- och fastighetsnämnden, ordförande teknik- och fastighetsnämndens arbetsutskott, ordförande valnämnden. Ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott samt i krisledningsnämnden. Ersättare i kommunstyrelsen.

070-3233792