Val 2022

Kommunerna ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Val hålls i september vart fjärde år. I år är det val söndagen den 11 september 2022.

Så här kan du rösta

Rösta i vallokal.
Förtidsrösta i röstningslokal.
Rösta från utlandet – är du utomlands kan du antingen rösta på ambassad eller konsult eller brevrösta.
Rösta med bud.
Rösta med ambulerade röstmottagare – enbart för dem som inte kan ta sig till en röstningslokal.

Vallokaler

Gullabo

Församlingslokalen i Gullabo

Torsås 1:a och 2:a

Torskolan, skolmåltidslokalen

Söderåkra 1:a

Sockenstugan, Söderåkra

Söderåkra 2:a

Bergkvara skola, nya skolmåltidslokalen

Lokal för förtidsröstning

Biblioteket i Torsås

Ambulerande röstmottagare

Möjlighet finns för boende på Solgläntan och Mariahemmet att rösta genom ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagare kan beställas under bibliotekets öppettider på tel 0486-333 70.

Valmyndigheten

Valmyndighetens uppgifter och valets genomförande regleras i huvudsak i vallagen och valförordningen. Valmyndigheten ansvarar för planering och samordning av valarbetet. Länsstyrelsen ansvarar för den slutliga röst-räkningen. Valnämnden i varje kommun ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler att rösta i. Läs mer om valet på Valmyndighetens webbplats, där finns även information på utländska språk.

Till valmyndigheten (extern sida)

Valnämndens kansli

Allfargatan 26
385 31 Torsås

Valnämndens sekreterare
Yvonne Nilsson, 0486-331 13