Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Styrande dokument

Under denna rubrik hittar du Torsås kommuns stadgar och reglementen med policy, riktlinjer och strategier för kommunens nämnder, förvaltningar och bolag.
Författningssamlingen innehåller också sådana lokala ordningsföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats i kommunen.

Kommunens styrande dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat om. Några exempel på de lagar vi måste följa är kommunallagen, förvaltningslagen, skollagen, socialtjänstlagen och miljö- och hälsoskyddslagen.