Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och Fastighetsnämnden har det politiska ansvaret över teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhet.
Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter, gator, enskilda vägar, parker, lekplatser, fritidsanläggningar skogar och hamnverksamhet. Teknik- och fastighetsnämnden har också ett övergripande ansvar för trafikfrågor.
Nämnden är även samordnande och verkställande i frågor om kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet avseende nybyggnad samt om- och tillbyggnader.

Nämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare och har som regel sammanträde en gång i månaden.

Teknik- och fastighetsnämnden, 2020-2022

Ordinarie                                       Ersättare

S Roland Swedestam                      S Agneta Eriksson
Roland.swedestam@torsas.se      Agneta.eriksson@torsas.se
0703-233 782

S Ann-Britt Mårtensson                S Johan Hellborg
ann-britt.martensson@torsas.se  johan.hellborg@torsas.se

V Elwira Wiefel                               KD Sigrid Blomberg
elwira.wiefel@torsas.se                 Sigrid.blomberg@torsas.se

M Magnus Nilsén                           M Anders Palmér
Magnus.nilsen@torsas.se             anders.palmer@torsas.se
0703-965 144                                  0706-069 673

L Johan Petersson                         L Cecilia Dahlberg
johan.petersson@torsas.se          Cecilia.dahlberg@torsas.se
0705-546 789                                 0706-816 756

C Jan-Olof Olsson                         C Cecilia Sjögren
Jan-Olof.olsson@torsas.se          Cecilia.sjogren@torsas.se
0703-831 245

C Marcus Johansson                    C Hans Thörn
Marcus.johansson@torsas.se     hans.thorn@torsas.se
0708-702 171

SD Roger Nilsson                          SD Mikael Petersson
Roger.nilsson@torsas.se             mikael.petersson@torsas.se

SD Bo Holgersson                         SD Marcus Roach
bo.holgersson@torsas.se             Marcus.roach@torsas.se

Ordförande: Roland Swedestam, S
1:e vice ordförande: Magnus Nilsén, M
2:e vice ordförande: Jan-Olof Olsson, C