Mer information om höga vattenflöden Läs mer ›

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har det politiska ansvaret över tekniska enhetens verksamhet. Det handlar om kommunens vägar, gator, parker, vatten, avlopp och liknande. Nämnden har sammanträde en gång per månad och består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.