Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunens personalutskott behandlar personalstrategiska frågor både i form av beslutsärenden och också informationsärenden. Dessa rör bland annat arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap samt lön och villkor. HR-chef Anneli Ekström är alltid med som tjänstemän.

Protokoll

Personalutskottets protokoll publiceras inte. Protokollen finns tillgängliga på kommunkansliet.