Om coronaläget. Angående feriearbetande ungdomar i sommar Läs mer ›

Kansliavdelningen

Kansliet har bland annat en servicefunktion till de beslutande organen. Här sköts diarieföring, akthantering, protokollhantering och kungörelser.

På kansliet sköts också näringslivsverksamheten och man arbetar med arkivfrågor och säkerhet.